Pavol focuses on independent media consultancy with 28 years of experience in advertising media. Pavol is the guardian of the media budget as an investment in growth. Pavol integrates all media types while improving ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

Referencie

Prečo tvpricepool.com?

Inzerujete na TV Markíza a/alebo TV Prima a/alebo TV Nova a/alebo TV Joj? Ich cenníky sú každým rokom menej prehľadné a vzájomne neporovnateľné. Napríklad štyri televízie majú štyri odlišné definície base CPP, smutné. A veľa ďalších cenníkových, ako aj ostatných parametrov. A čo porovnanie s predchádzajúcim rokom? A čo porovnanie s ostatnými zadávateľmi? Prirodzene pri porovnateľných parametroch. Viac informácií tu.

Proč tvpricepool.com?

Inzerujete na TV Markíza a / nebo TV Prima a / nebo TV Nova a / nebo TV Joj? Jejich ceníky jsou každým rokem méně přehledné a vzájemně nesrovnatelné. Například čtyři televize mají čtyři odlišné definice base CPP, smutné. A spoustu dalších ceníkových, jakož i ostatních parametrů. A co srovnání s předchozím rokem? A co srovnání s ostatními zadavateli? Přirozeně při srovnatelných parametrech. Více informací zde.

Skúsme sa nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce.

Zavolajte mi
+420 606 432 329

Napíšte mi
pavol@macinga.com

Skúsme sa nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce.

Zavolajte mi+420 606 432 329

Napíšte mipavol@macinga.com