fbpx

Pomáhame zadávateľom reklamy efektívnejšie využiť investície do médií

Služby2020-08-31T23:32:17+02:00
 • Audit & brainstorming podmienok v médiách
 • Audit & brainstorming agentúrnych bonusov
 • Audit & brainstorming výberu mediálnej agentúry
 • Audit & brainstorming mediaplánov a sponzoringu
 • Audit & brainstorming rámcovej zmluvy s mediálnou agentúrou
 • Orientácia vo Vašom individuálnom probléme
 • Longlist a shortlist mediálnych agentúr
 • Spracovanie zadania výberového konania (RFP = request for proposal)
 • Oslovenie mediálnych agentúr
 • Formulácia odpovedí na otázky mediálnych agentúr
 • Vyhodnotenia výstupov, odporúčanie osobných prezentácií jednotlivých agentúr
 • Moderovanie agentúrnych prezentácií, vyhodnotenie a stanovenie poradia
 • Príprava rámcovej zmluvy s poverenou agentúrou

Mediálny outsourcing (Outsourcing mediálneho manažéra) je plnohodnotná náhrada vlastného zamestnanca na pozícii mediálny manažér. Ide o najvyššiu a najefektívnejšiu formu spolupráce s Macinga Media, s.r.o. Konzultant je povinný hájiť záujmy klienta a je oprávnený priamo komunikovať s mediálnou agentúrou a médiami. Konzultant nemá oprávnenie uzatvárať v mene klienta žiadne dohody bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Pozícia konzultanta na strane klienta je nestranná, funguje formou odporúčania. Cieľom je maximálne zefektívniť plánovanie a nákup médií zo strany klienta. Okrem mediálnych parametrov sú aplikované otázky rozpočtu a morálky.

 • Ad hoc mediálne plánovanie
 • Strategické mediálne plánovanie
 • Optimalizácia mediaplánov a sponzoringu
 • Inovatívne mediálne riešenia a sponzoring
 • Riešenie a spolutvorba podmienok v médiách
 • Vzťah klient – agentúra – médium
 • Porozumenie mediálnym plánom
 • Porozumenie on-line postbuy
 • Porozumenie TV postbuy
 • Výber mediálnej agentúry
 • Hodnotenie mediálnej agentúry
 • Spolupráca reklamnej a mediálnej agentúry
 • Úloha procurementu a spolupráca s marketingom

Nie sme mediálna agentúra a nenakupujeme média s výnimkou Facebook a AdWords. Je však mnoho spoločností, ktoré nespolupracujú alebo nechcú spolupracovať s mediálnou agentúrou ale zároveň chcú investovať do mediálnej komunikácie. Presne takým klientom ponúkame naše priame kontakty na média a skúsenosti v oblasti sprostredkovania nákupu a rokovania o optimálnych cenových podmienkach priamo v konkrétnych médiach.

Mačinga & Hladký je spoločná konzultačná značka spoločností Macinga Media, s.r.o. (konateľ Pavol Mačinga) a AD Vision Consulting, s.r.o. (konateľ Milan Hladký). Mediálny konzultant Pavol Mačinga a kreatívec Milan Hladký spojili svoje dlhoročné skúsenosti, aby klientom pomáhali prepájať mediálnu a kreatívnu stratégiu tak, aby reklama predávala a bola efektívna.
Snáď nikdy sa nedalo na reklame ušetriť, ale ani premrhať, viac peňazí ako dnes. Pozornosť ľudí je taká roztrieštená, že pre efektívnu reklamu je rozhodujúce, ako sa jej mediálnu a kreatívnu zložku podarí skĺbiť dohromady. Peniaze vynaložené na reklamu sa najlepšie zhodnotia vtedy, keď sa mediálna a kreatívna stratégia neriešia oddelene, ale sú výsledkom vzájomnej inšpirácie „mediálnych“ a „kreatívnych“ tímov.
V práci s médiami a v ich prepojení s kreatívnymi nástrojmi vidíme dnes najväčšie rezervy efektívnej reklamy. Spojili sme svoje klientské, mediálne a reklamé skúsenosti, aby sme našim klientom boli účinnou oporou v čase, keď reklama mení svoje zaužívané pravidlá a úspech závisí od schopnosti pružne reagovať na všetky zmeny.

Poskytovanie služieb pre verejných, dotovaných a sektorových zadávateľov, ako pre súkromných klientov, s prihliadnutím na Smernicu 2014/24/EU z 26.2.2014.

Pavol mi opakovane ukázal, že plánovanie a nákup médií je umenie podložené číslami…
Philippe Moreels, ČSA
Great passion for effective ideas and very little tolerance for mistakes or nonsense…
Jan Binar, McCann
Thanks to his great sense of detail he can discover things that you would never think about…
Tomáš Jaroš, ČSOB
Nabídku Pavla Mačingy jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější…
Jiří Vlasák, Kofola
He is one of the few who are able to think about the content and the real impact of a campaign…
Ivo Mešťánek, ČSOB
Pavol participated in preparation and evaluation of the mediaagency pitch process…
Lenka Janouchová, Fortuna
I highly recommend Pavol as independent Media Manager. He is a great expert in his field…
Daniel Šturm, Česká spořitelna
Na Pavlovi oceňuju jeho odborné znalosti a zkušenost ze strany klienta…
Radim Ochman, Maspex
Jeho konzultácie pomohli Poštovej banke s kompletným procesom mediálneho tendru…
Daniel Bradáč, Poštová banka
Pavol Mačinga nabízí mimořádnou kombinaci kreativity a matematické exaktnosti…
Ilona Miková, MŠMT

Skúsme sa nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce.

Zavolajte mi+420 606 432 329

Napíšte mi pavol@macinga.com

Skúsme sa nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce.

Zavolajte mi+420 606 432 329

Napíšte mipavol@macinga.com

Go to Top