O mne

O mne2022-09-14T01:41:17+02:00

Moje skúsennosti

Pavol Mačinga od roku 1996 pôsobil ako projektový a obchodný manažér v slovenskom denníku SME. Predtým pôsobil dva roky v týždenníku Trend.

V roku 1998 nastúpil na post mediálneho manažéra v slovenskej reklamnej agentúre VACULIK ADVERTISING, od roku 2000 bol mediálnym riaditeľom a podieľal sa na príprave reklamných kampaní pre značky Dr. Oetker, Eliot, Elite Model Look, EuroTel, Kenvelo, Panasonic, Tatra banka, UPC a ďalšie.

Svojim inovatívnym prístupom k médiám sa pričinil o zisk významných ocenení na svetovom festivale reklamy v Cannes (nominácie v kategóriach “ Najlepšie použitie novín“ a „Najlepší mediálny mix“ za kampane pre Eliot – prvú internetovú banku na Slovensku). Takisto prispel k zisku nominácií na európskom festivale reklamy Golden Drum v kategórii Kampaň, kde bol spoluautorom interaktívneho hrajúceho abribusu (pre rádio B1), a v kategórii Tlač za dovtedy nepoužité inovatívne mediálne formáty v denníku pre klienta Tatra banka.

V roku 2003 sa Pavol Mačinga stáva mediálnym manažérom ČSOB, kde zastrešoval plánovanie a nákup médií za skupinu ČSOB najprv na Slovensku a od roku 2004 v Českej republike. V súťaži FLEMA (FLE media awards) získal víťazstvo v kategorii Nejlepší využití tisku za kampaň „Noviny za korunu“ pre ČSOB.

Od roku 2010 je konateľom a konzultantom v Macinga.com, s.r.o. (ex Macinga Media, s.r.o.), kde pracoval priamo pre značky, ako ABB, Buřinka, Caprio, Česká spořitelna, ETA, Figo, Fortuna, ING, Jupik, Kofola, Kubík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Orangina, Poštová banka, Rajec, Relax, River, Vinea a iné. Nepriamo na značkách Laufen, Microsoft, Czech Tourism a iné. Pod iné sú myslené tie, ktoré mali/majú prísne NDA.

Po dvadsaťročných skúsenostiach v obore, pridáva od roku 2013 k svojim aktivitám nekomerčný formát. Je to blog pre oblasť plánovania a nákupu médií z pohľadu klientov, médií a mediálnych agentúr bez politickej korektnosti. Výzvy od právnikov mediálnych agentúr dostával Pavol ešte skôr, ako začal písať blog. Ale, aby to dospelo až k súdnej žalobe a samotnému konaniu, je raritné aj z globálneho pohľadu.

Československý mediálnik Pavol Mačinga píše blog polemicky až kriticky.

S manželkou Dáriou majú dve dcéry (Bruna, Meda) a jedného syna (Neo).

P.S.: Imunosupresívna liečba po transplantácií obličky v roku 2013, spolu s obdobím Covid-19, výrazne utlmili osobné stretnutia v prospech elektronickej komunikácie.

Ocenenia

Svetové – Cannes Lions

  • Nominácia (short list) v kategórii: Najlepšie použitie novín[ELIOT, zelený dvojitý denník Pravda]; spoluautor dvoch jednodňových kampaní na prvú slovenskú internetovú banku Eliot.
  • Nominácia (short list) v kategórii: Najlepší mix médií [ELIOT, 15 000x väčší]; spoluautor dvoch jednodňových kampaní na prvú slovenskú internetovú banku Eliot.

Európske – Golden Drum

  • Nominácia (short list) v kategórii: Kampaň [Rádio B1]; spoluautor interaktívneho/hrajúceho abribusu/CLV.
  • Nominácia (short list) v kategórii: Tlač [Tatra banka, Séria – Titulky, Fotografia]; autor prázdnej/vybielenej titulky novín.

Slovenské – Golden Nail

  • Zlatý klinec v kategórii: Ostatné média [Rádio B1]; spoluautor interaktívneho/hrajúceho abribusu/CLV.
  • Strieborný klinec v kategórii: Čierno biela inzercia [Tatra banka, Séria – Titulky, Fotografia]; autor prázdnej/vybielenej titulky novín.

České – Flema

  • Víťaz v kategórii: Najlepšie použitie Tlače [ČSOB, noviny za korunu]; autor konceptu novín za korunu v dvoch krajinách.

Referencie

2019-01-10T20:42:18+01:00

Philippe Moreels

člen predstavenstva, ČSOB (KBC Group),Tatra banka (RZB Group), ČR+SR

„Pavol mi opakovane ukázal, že plánovanie a nákup médií je umenie podložené číslami. Nie je iba vykonávateľom objednávky po jej schválení, ale je to mediálnik a súčasť celého kreatívneho konceptu. Desať rokov som s ním pracoval ako s obchodným partnerom aj ako s kolegom. Pavol je jediným človekom v tejto oblasti, ktorý je pragmatickým matematikom s GRPs a zároveň nesmierne kreatívny vo využití médií iným ako štandardným spôsobom (30 sek. TV spot + celostranová reklama). Ocenené kampane, na ktorých sa podieľal, sú toho jednoznačným dôkazom.“

2019-01-10T20:42:56+01:00

Jan Binar

riaditeľ, McCann, Praha, ČR

„Pavol bol náročný klient, ktorý urobil všetko pre to, aby čo najviac zhodnotil mediálny rozpočet. Bol nekompromisný, zanietený pre efektívne nápady a netoleroval chyby a hlúposti. Bol spravodlivý a tvrdý. Poznanie problematiky zo strany agentúry, ako aj klienta, mu umožnilo zvýšiť štandard na oboch stranách.“

2019-01-10T20:43:47+01:00

Tomáš Jaroš

výkonný riaditeľ, ČSOB (KBC Group), ČR

„Pavol je najlepší odborník na plánovanie a nákup médií, akého som kedy stretol. Vďaka jeho vynikajúcemu zmyslu pre detail dokáže prísť na veci, ktoré by Vás ani nenapadli a vždy Vám ideálne pomôže optimalizovať budúce marketingové výdavky. Navyše je nesmierne proaktívny a podnikavý, čo mu umožňuje ísť za hranice svojho mediálneho zamerania do marketingovej problematiky, ako je značka, kreativita, internet, atď. Vo všeobecnosti možno povedať, že Pavol spĺňa najvyššie nároky spoľahlivosti a profesionality.“

2019-01-10T20:44:25+01:00

Ivo Měšťánek

riaditeľ útvaru Externej Komunikácie & Interných Médií, ČSOB (KBC Group), ČR

„Pavol je veľmi skúsený odborník na nákup médií, ktorý dokáže prispieť viac ako len odporúčaniami na základe „čísiel v excelovských tabuľkách“. Je jedným z mála, ktorý dokážu myslieť aj na obsah a skutočný efekt kampane a zvýšiť tak pridanú hodnotu.“

2019-01-10T20:45:09+01:00

Lenka Janouchová

Marketingová riaditeľka, Fortuna Loterie (Penta Group), ČR

„Stávková kancelária Fortuna sázková kancelář a.s. začala spolupracovať s Pavlom Mačingom na začiatku roku 2011 v čase, keď spúšťala nanajvýš zásadný projekt – Lotérie Fortuna. V tej dobe sa budovala základná infraštruktúra projektu, vrátane personálneho zabezpečenia a základnej dodávateľskej siete. Pavol Mačinga sa podieľal na príprave a vyhodnotení výberového konania na mediálnu agentúru pre Fortunu, ako aj na rokovaniach s kľúčovými mediálnymi partnermi (napr. CET 21), a jeho prínos pri plánovaní efektívnych mediálnych kampaní bol taktiež veľmi cenný. Pavol Mačinga je profesionál sveľkým rozhľadom, kontaktmi a znalosťami v odbore mediálnej komunikácie a auditu, pričom jeho služby môžem vrelo odporučiť.“

2019-01-10T20:45:50+01:00

Daniel Šturm

marketingový riaditeľ, Česká spořitelna (Erste Group), ČR

„Toto je moje osobné odporúčanie Pavlových služieb. Až donedávna som bol, rok, jeho priamym nadriadeným. Považujem ho za veľmi tvrdo a zodpovedne pracujúceho človeka s výbornými výsledkami. Podpísal som s Pavlom jednoročný kontrakt na pozíciu Mediálneho Managera pre Českú Spořitelnu. Vďaka jeho skvelému zmyslu pre detail dokáže upozorniť na fakty, ktoré by Vám nikdy nenapadli. Pavol má výborný cit pre efektívne riešenia a veľmi malú toleranciu k nepresnostiam a nezmyslom. Je expertom s dlhoročnými skúsenosťami na nákup a plánovanie médií a dokáže pre Vás urobiť oveľa viac, ako je len pomoc s počtami. Je súčasťou celého kreatívneho konceptu. Táto skutočnosť, spolu s jeho veľkým záujmom o obchod a proaktívnym osobným postojom, z neho pre nás urobila nanajvýš užitočného kolegu. Pavlove služby Vám odporúčam rád a úprimne, vo svojom obore je neoceniteľným odborníkom.“

2019-01-10T20:46:23+01:00

Radim Ochman

Marketing Manager, MASPEX Czech, MASPEX Slovakia Trade, ČR + SR

„S Pavlom Mačingom som spolupracoval na konci roku 2013 v súvislosti s uzatváraním komitmentov v Čechách a na Slovensku. Všetko dopadlo dobre – pre nás. Na Pavlovi oceňujem jeho odborné znalosti a skúsenosť zo strany klienta. Vďaka tomu bola naša spolupráca veľmi plynulá a efektívna. Asi nebudem prvý ani posledný, kto oceňuje Pavlov zmysel pre detail. Obrovským pozitívom je, že Pavol, na základe uvedomenia si týchto detailov, je schopný nachádzať win-win riešenia.“

2019-01-10T20:46:56+01:00

Daniel Bradáč

Riaditeľ divízie marketingu a komunikácie, Poštová banka (J&T Group), SR

„Pavol je skutočný profesionál. Jeho konzultácie pomohli Poštovej banke s kompletným procesom mediálneho tendru. Analýzy, prípravy, zmluvy, hodnotenia, nové príležitosti. Skutočne výnimočná práca, ktorú rád každému odporučím.“

2019-01-10T20:47:35+01:00

Ilona Miková

Vedúca oddelenia monitorovania a komunikácie OP VaVpI, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ČR

„Pavol Mačinga disponuje mimoriadnou kombináciou kreativity a matematickej dôkladnosti v oblasti nákupu a plánovania médiálneho priestoru. Podieľal sa na definícii mediálnej kampane OP VaVpl 2014-2015. Vďaka jeho profesionálnym kvalitám, proaktívnemu prístupu, sledovaní širších súvislostí a zameraním sa na detaily sa bude podieľať i na supervízii tejto kampane.“

Skúsme sa nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce.

Zavolajte mi+420 606 432 329

Napíšte mi pavol@macinga.com

Skúsme sa nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce.

Napíšte mi pavol@macinga.com

Go to Top